Eshop

Zavaritskit

Zavaritskit

Zavaritskit nebo také zavarickit, chem. BiOF. Pojmenován je po ruském akademikovi Alexandru Nikolajeviči Zavaritském (1884-1952), zakladateli petrochemie. Zavaritskit tvoří drobné zrnité až celistvé agregáty. Barva je šedá až šedočerná. Jde o produkt hydrotermální alterace bismutu a bismutinitu. U nás v Horním Slavkově se vyskytují jeho šedá zrna, která jsou tvořena převážně ze směsi zavaritskitu, preisingeritu a jiných Bi minerálů a která jsou obklopena žlutými agregáty russelitu. Dále se vyskytoval na Moldavě, Krupce, Cínovci a vzácně na Smrkovci. V zahraničí na ložisku Šerlovaja Gora (Rusko), Elsmore (Austrálie), Wolfsgruben (Rakousko), Roveda (Itálie) a další.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com