Eshop

Psilomelan

Psilomelan

Psilomelan je směsí více minerálních druhů, oxidů a hydroxidů manganu. Jsou obtížně rozlišitelné. Navíc obsahuje jako příměs i řadu jiných prvků. Název je z řeckého psilos – měkký, jemný a melas – černý. Bývá šedý, hnědočerný až černý. Je zemitý, práškovitý nebo tvoří celistvé, hroznovité, ledvinité či krápníkovité agregáty. Vzniká oxidací minerálů manganu na rudních ložiskách, zvětráváním manganem bohatých hornin nebo usazováním v bažinách a jezerech. Je významnou rudou manganu. U nás se vyskytuje např. v limonitických pískovcích v Lužánkách – Maršově, Borovině u Třebíče, Jáchymově, Kovářské, u Stiboře a mnoha dalších. V zahraničí je např. v Německu (Illmenau, Ilfeld, Elgersburg, Eibenstock a další), dále na Ukrajině (Nikopol), v Gruzii (Čiaturi), Maroku (Imini) a mnoha dalších.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com