Eshop

Minerály

Minerály

V této sekci naleznete pouze české a slovenské minerály. Ve světě bylo popsáno dosud téměř 5000 druhů minerálů. Každým rokem je jich popsáno nově kolem 50 druhů. U nás je to kolem 1100 druhů, ale přesný počet nelze přesně stanovit. Počet minerálů, které byly poprvé popsány na našem území se blíží stovce druhů. V současnosti jejich počet u nás narůstá hlavně díky nově popisovaným sekundárním minerálům z Jáchymova. Oproti dřívějšku existují modernější a přesnější metody určování minerálů. Tzn,. že stále častěji dochází i ke změnám klasifikace některých minerálů. Klasifikací minerálů se zabývá Komise pro nové minerály a názvy minerálů (CNMNC) při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA). Minerály uznané Komisí jsou tříděny dle dvou principů, podle Strunzova mineralogického systému a podle systému amerického mineraloga Dany (Dana´s system of mineralogy). První vytvořil německý mineralog Karl Hugo Strunz. Základem systému je rozdělení minerálů do 10.tříd dle krystalové struktury a chemického složení. Každá třída se dělí dále ještě na oddělení, skupiny, řady, do kterých jsou jednotlivé minerály zařazeny. Do Strunzova systému nejsou zařazeny tektity a jiná přírodní skla.

Upřesnit hledání

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com