Eshop

Anhydrit

Anhydrit

Anhydrit je bezvodý síran vápenatý, CaSO4. Pojmenován byl v roce 1804 A.G.Wernerem. Název pochází z řeckého anhydros – bezvodý. Jeho výskyt je většinou sedimentární (mořské evapority), ale může se vzácně vyskytovat i na hydrotermálních rudních žilách či vulkanitech. Tvoří krystaly (i dvojčatné), kuličkovité a vláknité agregáty nebo je zrnitý až celistvý. Je bezbarvý, bílý, šedý, namodralý, červenavý a nafialovělý, skelně lesklý. U nás se vyskytoval v dutinách tefritu v Českých Hamrech, dále v Dolní Rožínce a v Zastávce u Brna. Na Slovensku v Novoveské Huti, Špania Doline, atd. Ve světě je znám z Německa (Stassfurt, Wathlingen), Polska (Wieliczka), Rakouska (Hallein), Itálie (Vulpino), Mexika (Chihuahua), Japonska (Hanaoka), Rumunska (Cavnic), New Jersey (West Patterson) a mnoha dalších.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com