Eshop

Zkamenělé rostliny

Zkamenělé rostliny

Nejstarší suchozemské rostliny se na Zemi vyskytly pravděpodobně poprvé v období prvohor v devonu asi před 400 mil.let. Na konci prvohor se pak již na Zemi vyskytují rozsáhlé pralesy, které jsou tvořeny přesličkami, kapradinami, plavuněmi a předchůdci jehličnanů. Nálezy nejstarších zkamenělých stromů u nás jsou vázány na permokarbon, konkrétně do oblastí Podbořanska, Rakovnicka a Plzeňska. Jde o 280 až 300 mil. let staré zkameněliny prokřemenělých araukaritů. Dalším bohatým nalezištěm je Podkrkonoší známé výskytem psaronií (přesliček). V druhohorách , v období před 225-70 mil. let se objevují jiné druhy rostlin. Světoznámá a nejbohatší naleziště zkamenělých dřev v USA pocházejí právě z tohoto období. Významný rozvoj pak nastává v třetihorách, kdy se u nás objevují subtropická společenství rostlin. Tyto hrály velkou roli i při vzniku hnědouhelných slojí v severočeské a sokolovské uhelné pánvi. Nalézaná zkamenělá dřeva z této oblasti mají stáří 20 až 40 mil. let. Vynikajícími nalezišti zkamenělých stromů jsou dnes povrchové doly Bílina, Vršany a Libouš. Lze zde nalézt také fosilní pryskyřici duxit. Dalšími známými nalezišti zkamenělých rostlin u nás jsou např.lokalita Ovčín u Radnic. Zdejší karbonský prales byl zasypán vrstvou sopečného tufu čímž došlo k mimořádnému zachování tehdejšího života. Ze sokolovké pánve jsou známé hojné zbytky rostlin ze starosedelského souvrství. Konkrétně z pískovny Erika u Sokolova.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com