Eshop

Fosílie

Fosílie

Fosílie nebo-li zkameněliny jsou vlastně zachovalé fosilizované (zkamenělé i nezkamenělé) zbytky a otisky kdysi žijících organismů. Za fosílie jsou považovány také stopy po činnosti těchto organismů nebo cestičky po lezení. Studiem zkamenělin se zabývá paleontologie. Nejčastěji se dochovávají tvrdé části organismů jako jsou kosti, krunýře, zuby, skořápky, apod. Nejtypičtějšími fosíliemi jsou pozůstatky dinosaurů, mamutů a trilobitů, ale také např. jantar. Proces fosilizace může mít různý průběh. Nejvíce fosílií se nachází v sedimentech, v jílovitých břidlicích, ve vápenci a v pískovci. V těchto horninách byl žijící organismus pohřben v době vzniku. Ke vzniku fosílií jsou nutné některé okolnosti. Např., že odumřelý organismus musí být rychle překryt sedimentem nebo sopečným prachem a popelem při vulkanické činnosti. Dále vhodný chemismus prostředí a mechanická i chemická odolnost organického zbytku. Fosílie podle způsobu zachování mohou být buď pravé, tj. nezměněné - schránky měkkýšů, zuby, skořápky. To jsou převážně zkameněliny mladší, z třetihor a čtvrtohor. Anebo fosílie v širším slova smyslu. To jsou fosílie, u kterých došlo k nahrazení jejich původních schránek jiným minerálem a zachoval se pouze obtisk. V tomto případě jde především o zkameněliny geologicky starší, z prvohor a druhohor. Za fosílie mohou být někdy omylem považovány některé konkrece, dendrity nebo artefakty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com