Eshop

Allemontit

Allemontit

Allemontit nebo též stibarsen je přírodní slitinou arsenu a antimonu, AsSb. Název pochází z latinských názvů dvou prvků Stibium a Arsenicum, název allemontit pak podle francouzského naleziště Monétier-Allemont. Je hydrotermálního původu, ale občas se vyskytuje také v granitických pegmatitech. Barvy je cínově bílé, světle šedé až černé. Nalézá se v kulovité podobě nebo je ledvinitého tvaru, nejčastěji kusový, jemnozrnný až hrubozrnný. Tvoří též vrstevnaté miskovité útvary. U nás se vyskytuje na rudních žilách v příbramském rudním revíru např. v Třebsku a Hájích. V zahraničí: Moctezuma (Španělsko), Varuträsku (Švédsko), Atlin (Britská Kolumbie), Andreasberg (Německo), Allemont (Francie), Comstock Lode (Nevada) a další.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com