Eshop

Fosílie svět

Fosílie svět

Fosílie nebo-li  také zkameněliny jsou  fascinující zvláštností přírody. Jde hlavně o zkamenělé zbytky nebo otisky živočichů a rostlin. Sbíráme je a obdivujeme z několika důvodů. Jsou svědkem existence života, mají v sobě určitou energii událostí z dávnověku. Autenticky nám zobrazují tajuplného živočicha či rostlinu z pradávné minulosti. A navíc nám předávají jakousi informaci z minulé doby. Při jejich sbírání se dozvídáme o vývoji života na Zemi. Zjišťujeme přitom spoustu detailů, které jsou přínosem našeho dalšího poznání. Nacházíme je po celém světě. Mezi nejznámější zkameněliny ze světa určitě patří pozůstatky trilobitů, dinosaurů, amonitů a mamutů. Nejstarší známé fosílie jsou staré přibližně 4 miliardy let. V tomto případě jde o mikrofosílie bakterií. Fosílie nacházíme hlavně v sedimentárních horninách, v jílovitých břidlicích, vápenci a pískovci. Velmi vzácně se nachází v metamorfovaných horninách. Zvláštností jsou pak nálezy především hmyzu ve fosilní pryskyřici jantaru (pobřeží Baltského moře). Mezi nejznámější paleontologické lokality na světě patří Ediacara Hills v jižní Austrálii, kde se nalézají nejstarší mnohobuněční živočichové z období starohor. V Burgess Shale v Britské Kolumbii se nachází úžasně zachovalé exempláře bezobratlích živočichů z období kambria. Podobné naleziště je Chengjiang v Číně a Kangaroo Island (Austrálie). Další významnou lokalitou je devonská Rhynie Chert ve Skotsku s dokonale uchovanými organismy v rohovci. Zkamenělý les (Petrified Forest) v Arizoně zase uchovává druhohorní (trias) fosilizované kmeny jehličnatých dřevin. Přímo sběratelským rájem je Antarktida. Z mnoha lokalit jmenujme např. lokality bohaté na fosílie dinosaurů Mount Kirkpatrick a Santa Marta Formation. Pokud jde o dinosaury, tak pravděpodobně největší naleziště světa se nachází nedaleko města Ču-čcheng na východě Číny. A takto bychom mohli jmenovat spousty dalších lokalit. V současné době je komerční trh zásobován především fosiliemi z Maroka. A sice krásnými vzorky trilobitů, amonitů, kostmí dinosaurů, zubů žraloků a dalších živočichů.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com