Eshop

Gudmundit

Gudmundit

Gudmundit je sulfid železa a antimonu, FeSbS. Nazván je podle původní lokality Gudmundstorp ve Švédsku. Vyskytuje se vzácně v sloupcovitých, většinou zdvojčatělých krystalech, ale obvykle bývá celistvý nebo zrnitý, stříbřitě bílý až ocelově šedý, s nažloutlým až nahnědlým odstínem. Je na hydrotermálních žilách a ve skarnech. U nás byl poprvé objeven ve skarnu ve Vlastějovicích, jinak je ještě na uranovém ložisku v Příbrami (Bytíz) a v Kutné Hoře. Na Slovensku je hojný v antimonitu na ložisku Pezinok. Ve světě se nachází ve Skandinávii na kyzových ložiskách a skarnu (Švédsko, Norsko), v Broken Hillu v Austrálii, ve Waldsassenu v Bavorsku. 

.

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com