Eshop

NOVINKY

 NOVINKY

23.4.  Přidali jsme do kategorie  M i n e r á l y  další vzorky českých minerálů. Nově např. minerály tusionit, nigerit, brookit a anatas z Bobrůvky. Dále pak vzorky karfolitů z lokality Horní Slavkov - Krásno a další.

 

9.4.  Přidali jsme do e-shopu různé druhy vzorků zkamenělých rostlin, živočichů, trilobitů a stromatolitů.

 

18.1.  Doplnili jsme do kategorie  M i n e r á l ů  řadu dalších vzorků minerálů. Především některé zajímavé druhy vzácných uranových minerálů. Např. uranofán-beta, rabejacit, čejkait, ťujamunit, kuprosklodowskit, kasolit a další.

 

29.11.  Doplnili jsme vzorky třetihorních otisků listů subtropických stromů ze Sokolovské pánve, z pískovny Erika u Lomnice nedaleko sokolova.

 

25.11.  Přidali jsme do našeho e-shopu  p ř í v ě š k y  a  n a u š n i c e  zhotovené z trilobitů Ellipsocephalus hoffi.

 

7.11. Do kategorie F o s í l i í, konkrétně fosílií  z k a m e n ě l ý c h   r o s t l i n  jsme přidali další vzorky karbonské flóry. Tentokrát jde výhradně o vzorky z Kladenské uhelné pánve.

 

17.10.  Vložili jsme další nové vzorky do kategorie M i n e r á l ů. Nově jsme přidali vzorky minerálů z uhelných hald salmiak, síru a arsensíru, pěkné vzorky krystalovaných pyritů, některé minerály, které jsme ještě v systému neměli zařazené jako např. stříbro, klinochlor, minium, stefanit atd.

 

4.10.  Do kategorie  F o s í l i í  jsme zařadili nové vzorky hlavně karbonské flóry z Ostravska-karvinska a také zkameněliny křídových moří z Bakova nad Jizerou a Března u Loun. Převážně jde o schránky plžů, většinu naleznete v podkategorii  O s t a t n í   ž i v o č i c h o v é.

 

23.9.  Doplnili jsme nové vzorky trilobitů převážně vzorků klasických druhů z  j i n e c k é h o  k a m b r i a  do kategorie  T r i l o b i t ů.

 

2.9. Doplnili jsme řadu dalších vzorků s y s t e m a t i c k ý c h   m i n e r á l ů  z České republiky do kategorie M i n e r á l y . Nově jsme zařadili např. minerály melilit, nefelín, metanováčekit, malachit a další.

 

29.5.  Do kategorie  M i n e r á l ů  jsme doplnili systematické minerály z České republiky. Převážně již minerály v našem seznamu zavedené. Nově jsme zařadili pouze minerál stanin, doplnili jsme některé druhy vrančických sekundárních vanadových minerálů a několik zajímavých vzorků aragonitu (vřídlovce) z kladenských hald.

 

25.3.  Přidali jsme nové vzorky t r i l o b i t ů především klasických druhů z  j i n e c k é h o  k a m b r i a  do obou kategorií trilobitů. Zároveň jsme zavedli novou kategorii  F o s í l i e  s v ě t  a doplnili vzorky fosílií. 

 

6.3.  Doplnili jsme nové vzorky  k a r b o n s k é   f l ó r y  do kategorie Zkamenělých rostlin. Jde především o otisky kapradin a plavuní z Kladenské pánve a Karvinska. Přidali jsme též několik   třetihorních plžů z lokality Tuchořice.

 

28.12.  Přidali jsme několik vzorků trilobitů převážně z jineckého kambria do kategorií T r i l o b i t ů.

 

26.11.  Přidali jsme další novou kategorii do sekce Zkamenělé rostliny -  K a r b o n s k á   f l ó r a.  Zařadili jsme zde několik vzorků s fosilními rostlinami z uhelné pánve Ostravsko-Karvinské. Jde především o zkamenělé zbytky několika druhů přesliček, plavuní a kapradin.

 

25.11.  Přidali jsme novou kategorii malých vzorků minerálů -  M i k r o m o u n t ů  s některými vzácnými druhy minerálů. Vzorky jsme rozdělili dle velikosti do dvou kategorií. Všechny minerály jsou zároveň umístěny a následně dodávány včetně plastové krabičky.

 

19.9.  Do kategorií  T r i l o b i t i  jsme vložili nové vzorky s trilobity převážně z oblasti jineckého kambria, např. Conocoryphe cirina, Conocoryphe sulzeri,  Ellipsocephalus vetustus, Litavkaspis rejkovicensis, Ptychoparia striata, Paradoxides gracilis a další, taktéž silurské trilobity Harpidella misera a Aulacopleura konincki.

 

17.9.  Přidali jsme nové většinou systematické vzorky minerálů do kategorie  M i n e r á l y . Nově pak např. scainit, whewellit, některé uranové sekundární minerály jako např. liebigit, metaautunit, zeunerit, rabbittit, schröckingerit, natrozippeit.

 

16.2.   Do kategorie T r i l o b i t i  jsme doplnili řadu dalších vzorků převážně s kambrickými trilobity. Hlavně z oblasti Jinecka jako např. Conocoryphe sulzeri, Hydrocephalus minor, Ellipsocephalus vetustus, Skreiaspis spinosa, Eccaparadoxides pusillus, Paradoxides gracilis, ale i silurské trilobity Harpidella misera, Acamthlomina minuta a Aulacopleura konincki.

 

3.2.2017   Přidali jsme několik dalších vzorků do kategorie M i n e r á l y.

 

1.12.  Do kategorie T r i l o b i t i  jsme přidali několik nových přírůstků kambrických trilobitů. Jde o klasické trilobity z oblasti Jinecka jako Conocoryphe sulzeri, Hydrocephalus minor, Ellipsocephalus vetustus, Skreiaspis spinosa, Eccaparadoxides pusillus, Acadolenus snajdri, Paradoxides gracilis.

 

20.8.  Do kategorie M i n e r á l y  jsme doplnili další systematické vzorky minerálů, z nichž většina je nově zavedených: chrysoberyl, uvarovit, chryzotil, erytrín, gismondin, halotrichit, zinkenit, zlato, pleonast, anhydrit, mastek, friedrichit, oligonit, safflorit, brochantit, lavendulan, spekularit.

 

11.7.  Do kategorie T r i l o b i t i  jsme přidali nové přírůstky, především z oblasti Jinců a Rejkovic, tzn. kambrické trilobity. Nejvíce je zástupců druhů Conocoryphe sulzeri, Conocoryphe cirina, Hydrocephalus minor, Ellipsocephalus vetustus, Skreiaspis spinosa a další.

 

19.6.  Přidali jsme další vzorky různých druhů našich minerálů do kategorie M i n e r á l y. Některé minerály jsou nově zavedené, např. akantit, harmotom, heulandit, indigolit, kaersutit, laumontit, lepidolit, limonit, magnezit, robinsonit, vésigniéit, atd.

 

14.4.  Do kategorie M i n e r á l y jsme přidali nové vzorky hlavně sekundárních minerálů jednak z Horního Slavkova - olivenit, goyazit, krásnoit, kunatit, russellit, bertrandit, chenevixit, olivenit, mixit, wavellit, libethenit, skorodit, ale i goshenit, apatit, arsenopyrit, wolframit, bismut, dále pak z Jáchymova - eulytin, pikrofarmakolit, rabbittit, pyromorfit, mixit, bismutoferit a další. Nově pak jsme přidali minerály, které jsme neměli ještě zastoupeny, např. natrolit, aurichalcit, gahnit, topaz a další.

 

5.3.2016  Doplnili jsme další vzorky trilobitů Jineckého kambria do kategorie T r i l o b i t i .Především pak několik vzorků tzv. "schůzí" Ellipsocephalů, dále trilobity Conocoryphe sulzeri a cirina a Hydrocephalus minor.

 

26.2.2016  Jsme do hlavní kategorie  M i n e r á l y doplnili další vzorky, téměř 100 kusů systemových minerálů z Čech, Moravy a Slovenska. Některé minerály jsme zavedli nově - ankerit, augit, chabazit, chalkotrichit, dumortierit, galenit, greenockit, kuprit, kutnohorit, linarit, mordenit, nikelin, thomsonit, další jsme doplnili.

 

3.1.2016  Do kategorie  M i n e r á l y  jsme doplnili celou řadu dalších vzorků minerálů. Nově jsme do systému přidaly minerály analcim, danburit, dawsonit, kampylit, korund, letovicit, löllingit, millerit, psilomelan staurolit, vřídlovec. Do již zavedených kategorií jsme pak doplnili další vzorky minerálů z českých, moravských a slovenských lokalit.

 

19.12.2015  Jsme přídali vzorky leštěných kamenů do kategorie  M i n e r á l y - chaldedony z Ahníkova, několik krušnohorských achátů a brdských železitých křemenů.

 

14.12.2015  Přidali jsme další vzorky různých druhů do kategorie  M i n e r á l y . Jde především o vzorky minerálů ze slovenských lokalit (kermezit, siderit, chalkofylit, libethenit, euchroit), dále pak různé druhy minerálů z Čech a Moravy (petalit, triplit, kyanit, antimonit, aktinolit, prehnit, epidot, cinabarit, wavellit, berthierit, rodochrozit, klinoptilolit).

 

29.11.2015  Do kategorie  T r i l o b i t i   jsme po delší době vložili nové vzorky z lokalit  j i n e c k é h o    k a m b r i a . Přidali jsme několik trilobitů těchto druhů: Paradoxides gracilis, Hydrocephalus minor, Conocoryphe sulzeri, Skreiaspis spinosa, Acadolenus snajdri a Peronopsis integra.

 

23.11.2015  Přidali jsme do kategorie  M i n e r á l y  vzorky z lokality Horní Slavkov - Krásno. Konkrétně jde o minerály jednak z Vysokého kamene u Krásna (koechlinit, tyrkys, chalkosiderit, kakoxen, beryl) a jednak z oblasti Horní Slavkov - Krásno, tj. vzorky z doby těžby a z propadliny Huberova pně (karfolit, rodochrozit, křemen, bizmut, siderit, chalkofylit, chalkopyrit, skorodit)

 

17.11.2015  Do kategorie  T r i l o b i t i   p r o   n e n á r o č n é   jsme vložili nové vzorky  k a m b r i c k ý c h   t r i l o b i t ů . Konkrétně jde o druhy Paradoxides gracilis, Hydrocephalus minor, Conocoryphe sulzeri a Eccaparadoxides pusillus z jineckého kambria.

 

13.11.2015  Do kategorie  M i n e r á l y  jsme přidali vzorky ze starších sběrů ze slovenských lokalit. Jde o vzorky těchto druhů: antimonit, aragonit, auripigment, gudmundit, chalkantit, jamesonit, kobellit, palygorskit, posnjakit, sádrovec, tridymit, tyrolit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com