Eshop

Goethit

Goethit

Goethit je poměrně hojně rozšířený nerost, chem. vzorec α-Fe3+O(OH). Pojmenovaný byl na počest německého velikána Johanna Wofganga von Goetheho, který mimo jiné byl vášnivým sběratelem minerálů. Goethit vzniká oxidací jiných minerálů železa. Vyskytuje se též v sedimentech, méně často v hydrotermálních žilách a v pegmatitech. Barvu má černohnědou až červenohnědou. Obvykle se vyskytuje jako povlaky, dále v kulovitých, ledvinitých či krápníkovitých útvarech, často s papršitě jehlicovitou strukturou. Často tvoří pseudomorfózy po jiných minerálech, např. po pyritu, sideritu nebo hematitu. U nás se vyskytuje v Příbrami odkud je známa také odrůda sametka, Vrančicích, Jáchymově a mnoha dalších lokalitách. Naleziště ve světě: Cornwall v Anglii, Schwarzwald v Německu, Rusko, Utah (USA).

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com